ICE Norge brannbeskytter datarom med Stat-X®

Mobiltelefonoperatøren ICE Norge AS har installert Stat-X® slokkeanlegg for brannbeskyttelse av datarom i Oslo. Å sikre seg mot lange driftsavbrudd etter brann har vært en viktig faktor for valg av Stat-X®, som ikke gir slokkemiddelskade i forbindelse med eventuell brann. Systemets enkle montering og vedlikehold er svært positive elementer for valg av Stat-X®.

 

 

Helsingin Bussiliikenne tar i bruk Stat-X® i motorrom i busser i Helsinki

Helsingin Bussiliikenne, Helsingfors' største busselskap, har tatt i bruk Stat-X® aersolgeneratorer for beskyttelse av mottorrom i sine busser. Det er vektlagt enkelhet og servicevennlighet - og derfor er mottorromene beskyttet med termisk aktiverte enheter uten elektronisk overvåking og - aktivering.

Denne løsningen gjør installasjon og vedlikehold svært enkelt samtidig som slukkeeffektiviteten ivaretas. Løsningen bygger på den svenske standarden for bruk av aersolslukkemidler i motorrom i buss, SBT 128:1 (Svenska Brandskydds Föreningen).

 

 

 

Viking Elektro AS sertifisert som distributør av Stat-X®

Viking Elektro AS har 12.01.2012 gjennomgått grunnleggende opplæring i Stat-X aerosolteknologi for brannbeskyttelse av maskiner og utstyr og er fra samme dato sertifisert distributør i det norske markedet. Viking Elektro er en betydelig leverandør av elektromateriell og telkommunikasjonsutstyr, og Stat-X aerosolprodukter vil derfor passe godt inn i leveransekonseptet for Viking Elektro AS.

 

 

Stat-X® i ADR-biler

ADR biler er kjøretøy for transport av farlig gods. Det finnes mange klassifiserte ADR biler langs norske veier. Dersom kjøretøyet er utstyrt med fastmontert brannslokker, enten automatisk eller som kan utløses manuelt på en enkel måte, for å slokke brann i motorrommet, trenger ikke håndslokkeapparatene være egnet for bekjemning av brann i motorrommet.

Stat-X® fastmonterte slokkeanlegg tilfredsstiller normen og egner seg godt til motorrom, kompressorrom og lasterom.

Sammen med vår partner Miljø24 i Sandfjord har vi utstyrt en rekke ADR biler med Stat-X® aerosolgeneratorer

Les mer: ADR biler

 

 

HMR Hydeq AS i Øvre Årdal har beskyttet motorrommet i 5 spesialkjøretøy for Islandsk smelteverk med Stat-X®

Stat-X® er en ideell løsning for motorromsbeskyttelse. HMR Hydeq AS har valgt å benytte Stat-X® for å beskytte mottorrom i spesialkjøretøy som skal eksporteres til Island. Utfordringen er litt utenom det vanlige pga de ekstremt sterke magnetfeltene som eksisterer i smelteverkene og brannfaren knyttet til håndtering av flytende Aluminium.

Les mer: stat-x i smelteverk.pdf

 

 

 

Stat-X® kan nå også brukes for brannslokking i særlig brannfarlige områder (EX), eksempelvis lakkeringsverksteder.

En ny 8" gjennomføringsbrakett (varenummer 18275) er utviklet for spesialmontasje av Stat-X® modell 1000E, 1500E og 2500E elektrisk aktiverte aerosolgeneratorer utenfor området som skal beskyttes. Denne braketten er ment brukt der rommet som skal besksyttes kan være fylt med brennbare gasser, brennbar damp eller svævende væskepartikler som kan dekke og blokkere aerosolgeneratorens åpning.

Aerolgeneratoren er fysisk adskilt fra rommet av et Mylar-membran. Dette membranet brister når aerosolgeneratoren på baksiden aktiveres slik at aerosolen kan strømme inn i rommet og slokke brannen.

Se datablad: Penetrator bracket.pdf


 

Jockel Norge AS gjennomført Sertifisering som kompetent leverandør av Stat-X® slokkesystemer

Les mer her:images/stories/pdf/jockel norge as sertifisert som kvalifisert distributr av stat-x 31.01.2011.pdf

 

Nortek Security & Technology AS er sertifisert som kompetent leverandør av Stat-X® aerosolgeneratorer

Les mer her: images/stories/pdf/nyhetsinnslag nortek-sertifisering 20.12.2010.pdf

 

 

Snørydder TV1250 levert til Zürich flyplass av Øveraasen AS, Gjøvik, er utstyrt med Stat-X® brannslokkere i maskinrom.

Les mer her:   images/stories/pdf/tv 1250 zurich nov 2010.pdf

 

 

Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri brannbeskytter Offshorefartøy med Stat-X® i maskinrom, generatorhus og teknisk rom

 

 

Les mer her: images/stories/pdf/hvide sande skibs- og baadebyggeri november 2010.pdf

Nyttige linker

Produsent av Stat-X Fireprotection


NE Fireprotection - Distributør av Stat-x Sverige

 


bease.fi