Prime - Drammen

Prime - Drammen

Prime - Drammen

Prime - Drammen

 

Bakgrunn for etablering av Prime AS

Prime AS ble etablert i 2004 på direkte oppfordringer fra det amerikanske selskapet Sensor Electronics Corporation om å være deres nordiske salgskanal for deres familie av brannslukningsprodukter, Aero-K®. I sin enkelthelt og genialitet framsto produktene som svært attraktive og lovende. For å sikre full fokus på denne teknologien etablerte Hans Nordby firmaet Prime AS med nevnte formål. På dette tidspunkt hadde produktet kun godkjenninger i USA noe som forsinket introduksjonen til øvrige markeder. Etter hvert kom alle nødvendige og relevante godkjenninger på plass.
Høsten 2005 ble produktet solgt ut av Sensor Electronics til Fireaway LLC (senere Fireaway Inc). Produktet skiftet navn til Stat-X®, samtidig som produktet ble fornyet/forbedret. Nye produktet kom også til. I dag er Prime AS nordisk distributør for Stat-X® og tilhørende produkter (se www.statx.com).

 

Forretningsidé

Prime AS har som forretningsidé å være nordisk kompetansesenter og distributør for produktfamilien Stat-X®. Det tilligger derfor Prime AS å ha sterk kompetanse innen produktområdet og å framskaffe nødvendige lokale godkjenninger og registreringer, samt å yte nødvendig teknisk støtte og opplæring til brukere og systemintegratorer. Prime AS er sertifisert og kan utføre kalkulasjon og dimensjonering av slukkeanlegg for sluttbruker og samarbeidspartnere.

Nyttige linker

Produsent av Stat-X Fireprotection


NE Fireprotection - Distributør av Stat-x Sverige

 


bease.fi